Bilimsel ArastirmaBilim NedirBilimsel araştırma kaynakları

Bilimsel araştırma kaynakları


1- Kütüphane katalogları:
Kütüphanedeki kitap, dergi vs. Gibi basılı kaynaklara ait koleksiyonlarının belirli sistemlere göre düzenlenmiş indeksleridir. Konu başlığı araştırması yaparken genelden özele doğru bir geçiş sırası izlemekte yarar vardır. Yani, konu daraltıla daraltıla tam olarak istenilen alana ulaşılır.

2- Basılı Makale indeksleri:
Kitap kataloglarından ayrı olarak araştırmacının başvurabileceği önemli bir kaynak da makale indeksleridir. Bunlar peryodiklerle yayınlanan makaleleri, bazan da kitapların içinde yer alan bölümleri, konularına göre düzenli olarak kapsayan kaynaklardır.  Geleneksel olarak basılı biçimde düzenlenen makale indeksleri bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle elektronik ortama aktarılmış ve CD-ROM biçiminde hazırlanarak kütüphanelerde okuyucu hizmetine sunulmuştur.

3- Basılı bibliyografya kitapları:
Bibliyografyalar, yayınlanmış kitapların listesini içeren basılı kaynaklardır, konularına göre genel ve özel nitelikte olabilirler. Ayrıca ticari amaçla hazırlanan bibliyografyalar vardır. Bunlar da konuyla ilgili hangi kitapların bulunduğunu belirlemede yararlı olabilirler. Örneğin: Books in print(New york: Bowker) Ancak bu gibi bibliyografyalar aynı zamanda internet üzerinde de yayınlanır. [1]

 

Günümüzde internet teknolojisindeki gelişmelerle online kaynaklar kitapların yerine geçmeye başlamıştır. Özellikle büyük indexlerde bulunan arama özelliği ve bir kütüphanede blunamayacak kadar geniş bilgi arşivi buna sebep olmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce konu ile ilgili online dergileri ve index sitelerini de mutlaka detaylıca taramak gerekir.


Tags : Bilimsel araştırma , gold miner,sozler,bilim nedir

Bilimsel_Araştırma için kaynak by Gamikro