Bilimsel ArastirmaBilim Nedir

Bilim Nedir

Makale giriş kısmı nasıl yazılır

Başlık ve kısa özetin yeri makalede en başta olmasına karşın, deneyimli yazarların bunları makaleyi yazdıktan sonra hazırladıklarını söylemektedirler. Fakat siz, yazmayı önerdiğiniz makalenin ana hatlarını ve yaklaşık bir başlığını aklınızda (kağıtta değilse bile) tutmalısınız. Ayrıca, makaleyi yazdığınız okurların düzeyini de gözönüne almalısınız. Böylece, hangi terimler ve işlemlerin tanım ve açıklama gerektirdiğini belirlemede bir temeliniz olacaktır. Aksi takdirde, önünüzde kesin bir amaç yoksa, birden fazla doğrultuda yazabilirsiniz.

Bilimsel Makale Özeti Nasıl Yazılır

Kısa Özet makalenin küçültülmüş bir kopyası olarak düşünülebilir. Özet(Abstract) makalenin ana kısımlarını (Giriş, İçerik ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma) herbirinin kısa bir özetini vermelidir. Böylece özet kısmını okuyan kişi makalenin ihtiyacı olan içeriğe sahip olup olmadığını kolayca anlayabilir ve vaktini daha verimli kullanabilir. Kısa özet örnekleri ve çeşitli tiplerini bu makalede bulacaksınız.

Bilimsel Makale yazılırken dikkat edilecek detaylar

Bilimsel Makale yazılırken dikkat edilecek detaylar

Bilimsel makale yazımında içerik kadar alıntı kısmı ve yazar listesi gibi detaylar da önemlidir. İnce detaylara dikkat edildiğinde makalenin bilimsel bir dergide yaınlanması olasılığı güçlenecek ve okuyan kişi üzerinde daha deneyimli bir elden çıktığı etkisini güçlendirecektir. Bilimsel makale yazımında dikkat edilecek detaylar şunlardır.

Makale başlığı kuralları ve örnekler

Makale başlığı kuralları ve örnekler

Bilimsel bir araştırma sonucu yazılacak makale veya internet sayfasındaki bir belge için kullanılacak başlığın hem konuya açıklık getirmesi hemde kişinin ilgisini çekecek bir tema içermesi gerekmektedir. Yanlış seçilecek bir başlık ve anahtar kelimeler konunun arama sonucunda zor ulaşımasına hatta kaybolmasına sebep olabilir.

Bilimsel araştırma basamakları

Bilimsel araştırma hangi basamaklardan oluşur. Bilimsel makale hazırlık, araştırma ve yazım aşamasında izlenecek adımlar hangileridir.

Bilimsel makale yazım kuralları nelerdir

Bilginin, bilimsel veya başka türde yayınlanırken belirli kurallara uyulması gerekir. Makale yazımında bu kurallara uyulduğu sürece gelecek nesiller ve diğer bilim adamları makaleyi kolayca anlayabilecek ve tekrarını yapabilecektir. Peki nedir bu kurallar.

Bilimsel makale nedir

Bilimsel makale nedir

Bilim adamının araştırma yapmakta harcadığı çaba kadar ürettiği makaleyi yayınlamakta da göstermesi gerekir. Bilimsel yazımın anahtarı açıklıktır. Başarılı bir bilimsel deneyim, açık bir zihnin açıkça ortaya konmuş bir problemi ele alarak, açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin bir neticesidir.

Bilimsel araştırmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir

Bilimsel araştırmalar öncelikle bilimin temel aldığı kurallara uygun olmalıdır. bunun dışında uygulanan yöntem ve sonuçların yayınlanması gibi bazı dikkat edilmesi dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bilimsel araştırma kaynakları

Öncelikle internet indexleri olmak üzere Bilimsel araştırma kaynakları: Kütüphane katalogları, Basılı Makale indeksleri,Basılı bibliyografya kitapları olarak sayılabilir.

Literatür taraması nasıl yapılır ?

Literatür taraması nasıl yapılır ?

Araştırmacı incelediği problemle ilgili çalışmaya başlamadan önce belirlediği konudaki diğer makaleleri ve bulguları incelemelidir. Bu inceleme sırasında konu hakkında önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığını belirler, böylece başkasının fikrini çalmış olma ihtimali ortadan kalkar. bilimde en büyük ayıp yetersiz literatür taraması yapılması sebebiyle başkasının fikrini çalmış sayılmaktır.

Bilimsel_Araştırma için kaynak by Gamikro