Bilimsel ArastirmaBilim NedirBilimsel makale nasıl yazılır ?

Bilimsel makale nasıl yazılır ?

Bilimsel bir deney, sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayımlanıncaya kadar tamamlanmış değildir. Aslında, Bilim felsefesinin anahtar taşı, özgün araştırmanın yayımlanması gerektiği temel varsayımıdır. Yeni bilgiler, sadece bu şekilde gerçeklik kazanır ve mevcut veritabanına eklenerek bilimsel bilgi adını alır. [1]

Bilimsel makale yazımında mümkün olduğunca sade bir anlatım seçilmelidir. Süslü kelimelerden ve edebi süslemelerden kaçınmak gerekir. İngilizce makale yazımı hakkında Day. A. Robert şöyle belirtmiştir: Sadece yazarın meslektaşlarına değil, fakat aynı zamanda mesleğe yeni girmekte olan öğrencilere, kendi dar konuları dışında okuyan bilim adamlarına ve özellikle ana dili ingilizceden başka olan okurlara hitap etmelidir


Uluslararası yayın yapan Dergiler ve Diğer kuruluşlar Makalelerde dikkat edilmesi gereken kuralları detaylı olarak açıklamışlardır. Anadilinde yayımlanacak makaleler ise ilgili üniversitelerin veya dergilerin duyurmuş olduğu kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda örnek olarak üniversitemizin Fen bilimleri tez yazım kılavuzu incelenebilir. bkz: Fırat Üniveritesi Fen bilimleri tez yazım kılavuzu[2]

Birçok çevre tarafından benimsenen IMRAD makale hazırlama tekniği temellerini Pasteurden almıştır. Pasteur, yaptığı deneylerin sonuçlarını hazırlarken eleştirmenleri susturmak için, deneyleri en ince ayrıntısına kadar anlatmayı gerekli gördü. Mantıklı ölçüde sorumluluk duygusu olan meslektaşları Pasteurün deneylerini tekrarlayabildiklerinden deneylerin tekrarlanılabilirliği, bilim felsefesinin temel öğretisi oldu ve ayrık bir yöntemler kısmı, önemli ölçüde yapılanmış IMRAD formatına yol açmıştır. (Introduction, Methods,  Results And Discussion) [3]


Tags : Bilimsel araştırma , gold miner,sozler,bilim nedir

Bilimsel_Araştırma için kaynak by Gamikro